MODUŁ 7. APLIKACJE C#

Co to?
C# (C Sharp) to obiektowy język programowania, który został stworzony przez Microsoft. Jest to język wysokiego poziomu, o bardzo szerokim zakresie zastosowania. C# najczęściej stosowany jest do tworzenia aplikacji na Windows, iOS i Android.

Jak?
Podczas zajęć w tym module uczniowie poznają wieloplatformowy, uniwersalny, dynamiczny język programowania C# oraz stworzą własną aplikację komputerową, przydatną do nauki w szkole.

Dlaczego?
Język programowania C# używany jest do programowania aplikacji komputerowych i webowych, tworzenia gier takich jak PokemonGO i Angry Birds oraz do pracy nad sztuczną inteligencją.

Ilość zajęć:
4 lekcje