MODUŁ 1. PODSTAWY PROGRAMOWANIA

Co to?
Programowanie blokowe to wizualna forma programowania, która polega na przemieszczaniu kolorowych bloków za pomocą myszki.

Jak?
Bloki te zawierają różne komendy i polecenia, które uczniowie uczą się układać w odpowiedniej kolejności.

Dlaczego?
Jest to lekki i ciekawy sposób na tworzenie własnych gier lub programów blokowych. W trakcie tego modułu dzieci poznają podstawy programowania poprzez ulubione gry i bajki, takie jak Minecraft, Angry Birds i Frozen.

Ilość zajęć:
2 lekcje