MODUŁ 2. BLOCKLY

Co to?
Blockly to obiektowy, blokowy język programowania, stworzony przez Google w 2012 roku. Powstał z połączenia kilku istniejących języków programowania i służy do tworzenia prostych gier, a niektórzy stosują go do projektowania aplikacji na Androida.

Jak?
Ten język działa na zasadzie „przeciągnij i upuść blok”. Dzięki Blockly dzieci skupiają się nie na poprawności pisania kodu, a na logicznej części programowania.

Dlaczego?
Blockly jest pierwszym krokiem do bardziej zaawansowanych języków programowania, w szczególności do JavaScript. Co ważne, Google podkreśla, że zamierza rozwijać ten język i stworzyć na jego podstawie wieloplatformowy język programowania, z którego niedługo będą korzystać wszyscy informatycy.

Ilość zajęć:
3 lekcje