MODUŁ 3. TWORZENIE MUZYKI

Co to?
Jeszcze do niedawna tworzenie muzyki bez umiejętności gry na instrumentach było niemożliwe. Jednak technologie komputerowe nadały muzyce nowe możliwości do rozwoju. Dzięki specjalnym programom można tworzyć własną muzykę, remixy, bity, nawet nie znając nut. Dzięki zrozumiałym zasadom tworzenia i redagowania dźwięku, można nauczyć się kreować profesjonalne produkty prawie w każdym stylu muzyki.

Jak?
Poznajemy zasady tworzenia i renderowania dźwięku, dowiemy się jak tworzyć własne utwory. Po ukończeniu modułu uczniowie będą posiadać wiedzę niezbędną do samodzielnego tworzenia, produkcji i rejestracji muzyki.

Dlaczego?
Muzyka otacza nas wszędzie, m.in. w sklepie, samochodzie, reklamie, teatrze. Coraz więcej ludzi korzysta z melodii produkowanych online lub komputerowo redaguje swoje nagrania. Prawdziwy profesjonalista w tej dziedzinie jest bardzo ceniony i ma wielką szansę na udaną karierę.

Ilość zajęć:
3 lekcje