MODUŁ 9. CYBERBEZPIECZEŃSTWO JUNIOR

Co to?
Cyberbezpieczeństwo to praktyka polegająca na zapewnianiu bezpieczeństwa i ochrony serwerów, urządzeń elektronicznych, sieci, danych osobowych przed niebezpiecznymi atakami.

Jak?
Podczas zajęć w tym module omawiane będą kluczowe aspekty świadomego korzystania z internetu, zasady tworzenia bezpiecznego hasła, loginu oraz zabezpieczenie swoich danych.

Dlaczego?
IT otacza dzieci od najmłodszych lat. Dzięki cyberbezpieczeństwu, wirtualny świat może stać się o wiele bezpieczniejszym i bardziej przyjaznym miejscem. Warto nauczyć dzieci bezpiecznie korzystać z sieci i pokazać płynące z niej zagrożenia.

Ilość zajęć:
2 lekcje